top of page

Vaaleissa on kyse perheistä ja kotiseudusta
Vaaleissa on kyse perheistä ja Keski-Pohjanmaasta. 

Keskusta on ainoana puolustanut viime vuodet Keski-Pohjanmaan oikeutta järjestää lähipalvelunsa. 

Tuleeko Keski-Pohjanmaasta Oulun tai Vaasan periferia? Vaaleissa otamme kantaa.

Lähivuosina perhevapaat uudistetaan. Kaik­ki ha­lu­a­vat pi­den­tää an­si­o­si­don­naisia perhevapaita isien osal­ta, mut­ta mo­nis­sa mal­leis­sa mah­dol­li­suu­det ko­ti­hoi­toon heik­ke­ni­si­vät.

SDP:n, ko­koo­muk­sen, vih­rei­den ja pe­rus­suo­ma­lais­ten mal­leis­sa lap­sen ol­les­sa 1,5–2-vuo­ti­as tuet alkavat heiketä.Kes­kus­ta on ai­noa, joka pi­tää kiin­ni lap­sen kol­meen ikä­vuo­teen saak­ka kes­tä­väs­tä ko­ti­hoi­don­tu­es­ta si­sa­rus­li­si­neen.

Perhevapaiden uu­dis­tus ei saa ol­la hei­ken­nys. On asetuttava perheiden puolelle.

Päätös vaippaikäisen hoidosta kuuluu kotiin, ei komiteoihin. Päivähoito on taaperolle hyvä vaihtoehto, samaten kotihoito. Perhepäivähoitoakaan ei saa unohtaa.

Pientä lasta hoitavat vanhemmat tarvitsevat myös osa-ai­ka­työn mah­dol­li­suuk­sia. 60- tai 80-pro­sent­tis­ta työ­viik­koa te­ke­vät van­hem­mat saa­vat jous­ta­vaa hoi­to­ra­haa al­le 3-v lap­sen hoi­dos­ta.Tätä hoi­to­ra­haa tulee jatkossa maksaa myös osa-ai­ka­työ­tä tekeville 4–6-vuo­ti­ai­den vanhemmille.


Tuhansissa perheissä työttömyys on nyt vaihtunut työllisyyteen. Lapsiperheköyhyyden torjumiseksi sekä työtä että tukea tarvitaan. Lapsilisään pitää luoda pienituloisten oma korotus. Jaksamista on tuettava panostamalla kotipalveluihin.

Perhepolitiikkaa tehdään monin motiivein.  Haluan korostaa, että perheiden arkea ja elämänmuutoksia tulee helpottaa matalankynnyksen palveluilla. Moniammatilliset yhden luukun periaatteella toimivat perhekeskukset tarvitaan joka kuntaan.

Minulle on tärkeää perheiden parempi arki.

Tuija Leivo-Rintakorpi, Veteli

Eduskuntavaaliehdokas (Kesk), äiti ja isoäiti FM, insinööri, projektipäällikkö

16 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page