top of page

Terveiset Soiten hallituksesta


Uutena Soiten hallituksen päättäjänä joudun arvioimaan päätöksiä niin koko Soiten toiminnan kuin kotikunnan näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa aiheena on Tunkkarin kotisairaala-pilotti ja TEPA-paikkojen kilpailutus.


Kotisairaala-pilotti on käynnissä

Tunkkarin vuodeosaston toiminta säilyi 9.12.2019 valtuuston päätöksellä. Molemmissa jokilaaksoissa päätettiin käynnistää kotisairaala-pilotti vuoden 2020 aikana. Mielestäni päätös pilotoinnista oli oikeansuuntainen. Pilotin aikana testataan toimintoja niin, että vuodepaikkoja on 1 – 4 paikkaa vähemmän osastolla. Loppuvuodesta saamme päätöksentekoon lukuja ja arvioita pilotin vaikutuksista.


Mikä ihmeen pilotti? Pilotissa testataan hallitusti ja rajoitetusti uusia toimintoja tai palvelurakennetta. Pilotilla on aina alku ja loppu. Yleensä pilotille annetaan oma budjetti, joka sisältää tarvittavat rahat ja henkilöt. Soiten taloudellinen tilanne ei antanut myöten lisäbudjetin osoittamiseksi pilotille. Käytännössä pilotti toteutetaan vuodeosaston ja kotisairaalan nykyisen henkilöstön joustavana liikkumisena yksiköiden välillä.


Kotisairaala-pilotin rinnalla tehdään myös palvelurakenteen ennakkovaikutusten arviointi = EVA. Olen mukana EVA-työryhmässä hallituksen jäsenen roolissa. Lähiaikoina saatte virkamiesten taholta tiedotteen EVA:sta.


TEPA-paikkojen kilpailutuksella budjetointiin ennustettavuutta

Tehostetun palveluasumisen paikkojen (TEPA) kilpailutus käynnistettiin valtuuston päätöksellä. Kilpailutuksessa ei ole kysymys liikkeenluovutuksesta yksityiselle toimijalle, vaan toimivan ja luotettavan yhteistyökumppanin löytäminen liike-elämän puolelta. Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on taloudellinen ennustettavuus. Soitella on edelleen tärkeä TEPA-rooli valvovana sopimuskumppanina.


Kiinteistöistä päättävät kunnat itsenäisesti joko myymällä tai vuokraamalla ne kilpailutuksessa valikoituneelle kumppanille. Vetelin kuntapäättäjänä voin todeta, ettei Vetelissä ole käynnissä myynti- eikä vuokrausneuvotteluja Harjukodista.


Valtuuston päätöksen mukaisesti Soiten hallituksen tavoitteena on löytää myös Veteliin yksityinen yhteistyökumppani. Mielestäni tilanne Harjukodin osalta tulee vakauttaa ja jatkaa Soiten omana tuotantona, mikäli kevään aikana ei löydetä kriteerejä täyttävää yhteistyökumppania.


Tilastollisesti meillä on yli 75-vuotiaita Vetelissä 430 ja Kaustisella 436. Ennusteiden mukaan 20 vuoden päästä yli 75-vuotiaita on Vetelissä 610 ja Kaustisella 707. Soitessa on valtuuston päätöksellä hyväksytty tavoite, että yli 75-vuotiaasta väestöstä 93 % asuu ”kotona”. Kaustisella ja Vetelissä on laskennallisesti yhteensä 80 TEPA-paikkaa. Laskin väestöennusteista, että määrällisesti niiden pitäisi riittää vuoteen 2027 saakka, mikäli kotona asuvien määrä yltää 93 % tavoitteeseen.


Mielestäni Harjukodin muuttaminen kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi viimeistään vuonna 2030 voisi olla ratkaisu TEPA-paikkojen lisäämiseksi. Ideaalitilanne on, että veteliläiset saavat hoitoa tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Yksittäisiä henkilöitä sijoitetaan nyt jo naapurikuntiin.


Mielestäni Vetelissä voitaisiin kartoittaa senioriasumisen tila, jopa käynnistää uuden suunnittelu. Tilastojen mukaan tarvitsemme kymmenen vuoden aikana lisää TEPA-paikkoja ja senioriasuntoja.


Niin Soiten kuin kunnanpäättäjien olisi hyvä pohtia painopisteiden siirtämistä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja palvelunohjaamiseen. Perhekoti on varteenotettava välimuoto kodin ja tehostetun palveluasumisen väliin. Haluan vielä mainita, että Vetelissä toimii Keski-Pohjanmaan ainoat ikäihmisille tarkoitetut perhekodit.


Soite on ottanut harppauksen tiedolla johtamisessa. Kiitosta tuli ministeriöstä saakka. Mielestäni kaikkien toimijoiden välistä luottamusta kasvattaa oikea-aikaisesti kerätty ja jaettu tieto. Seuraavassa kirjoituksessa avaan sote-kulujen eroavaisuuksia Kaustisen ja Vetelin välillä – yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä.


Tuija Leivo-Rintakorpi

valtuutettu, Veteli

Soiten hallituksen jäsen

38 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page