top of page

Keskusta esittää sopimusta koko maan tasapuolisesta ja tasapainoisesta kehittämisestä


Keskustan johdolla on tapahtunut käänne parempaan. Talous kasvaa kaikissa maakunnissa ja työttömyys vähenee koko Suomessa.


Tulevaisuus tuo kuitenkin ratkaistavaksemme isoja asioita. Maamme kaupungistuminen jatkuu. Suomalaiset ikääntyvät. Ilmastonmuutosta on hillittävä. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, onko Suomi myös tulevaisuudessa tasapainoisesti kehittyvä yhteiskunta.


Keskusta ei vastusta kaupungistumista. Sen on kuitenkin tapahduttava hallitusti. Samalla päättäjien velvollisuus on huolehtia siitä, että elämisen edellytykset - työpaikat, peruspalvelut ja liikenneyhteydet - turvataan myös suurimpien kaupunkien ulkopuolella.


Koko Suomen voimavarat on saatava käyttöön, jotta työllisyyttä voidaan edelleen parantaa. Kotimaiset, uusiutuvat luonnonvarat – ennen muuta metsät – ovat iso osa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ratkaisua. Ne sijaitsevat maakunnissa ja maaseudulla.

Haluamme luoda tasa-arvoiset tulevaisuuden rakentamisen edellytykset ja turvallisen ympäristön kaikille suomalaisille. Kehitämme koko maata - ei mitään osaa toisen kustannuksella, vaan koko Suomea. Tuemme erilaisuutta, mutta vastustamme eriarvoisuutta.

Keskusta kannattaa erilaisten kotiseutujen hajautettua yhteiskuntaa. Torjumme kaiken tietoisen keskittämisen. Koti pitää saada perustaa yhtä lailla niin etelään kuin pohjoiseen, länteen kuin itään. Hyvän elämän edellytykset ja lähipalvelut pitää olla saatavilla koko Suomessa. Mahdollisuus koulutukseen pitää turvat lompakon paksuudesta tai kodin postinumerosta riippumatta.


Tarvitaan uusi historiallinen kompromissi – kestävästi kehittyvän Suomen sopimus

Valtiovallan ei pidä ennalta määrätä häviäviä alueita tai valita voittajia. Valtiovallan tehtävä on päinvastoin huolehtia siitä, että koko Suomea rakennetaan tasapuolisesti. Kansantaloutemme ja erityisesti vientimme perusta nojaa maakuntiin.


Maakuntien elinvoima kumpuaa yrittäjyydestä ja yhteisestä kehittämistahdosta. Kasvavat yritykset tarvitsevat eri puolella maata samoja asioita ruokkimaan niiden kasvua – ennakoitavuutta verotukseen, ammattitaitoisia työntekijöitä sekä toimivaa infrastruktuuria ja julkisia palveluita. Korkeakouluopetusta on tarjottava kaikissa maakunnissa.


Suomalaisten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen tarjoaa ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin. Metsät ja puhdas ruoka luovat toimeentuloa alkutuotannosta jalostukseen, kauppaan ja palveluihin. Teollisuus on yhä monen maakunnan talouden ja työllisyyden selkäranka. Monet palvelualat kukoistavat puolestaan isommissa keskuksissa.

Suomen arvoinen teko on paiskata kättä. Vastakkainasettelu maaseudun ja kaupunkien välillä ei vie Suomea eteenpäin. Päinvastoin – se on tarpeetonta ja hedelmätöntä, sillä niiden välillä on todellisuudessa vahva keskinäinen riippuvuus.


Keskusta esittää hallitus- ja oppositiorajat ylittävää sopimusta koko Suomen tasapuolisesta ja tasapainoisesta kehittämisestä. Koko Suomen kehittäminen toteutuu parhaiten luopumalla vastakkainasettelusta ja hakemalla ratkaisuja yhteisymmärryksessä toisiaan tukien.

”Kestävästi kehittyvän Suomen sopimuksessa” puolueet rakentaisivat yhteisen, parlamentaarisen näkemyksen siitä, millainen on tulevaisuuden Suomi ja etsisivät yhdessä ratkaisuja koko maan elinvoiman vahvistamiseen. 


Yhteisymmärryksen ytimessä on yhtä lailla kaupunkien ja maaseudun, palveluiden, teollisuuden ja alkutuotannon kehittäminen. Tämän tunnistaminen ja tunnustaminen on tasapainoisen aluekehityksen perusta.


Keskusta tukee kestävää kaupunkikehitystä, jonka keskiössä on kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Yhdessä toimien on mahdollisista hakea ratkaisuja myös suurimpien kaupunkien ongelmiin: pitkäaikaistyöttömyyteen, kaupunginosien eriarvoistumiseen ja kohtuuhintaisten asuntojen pulaan.

Keskusta haluaa erityisrahoituksella varmistaa, että lapset kaupunginosasta riippumatta saavat yhtäläiset eväät elämään. Haluamme tasoittaa huono-osaisempien kaupunginosien lasten elämän polkua satsaamalla palveluihin näillä alueilla.


Sanomme KYLLÄ koko Suomelle ja EI vain vahvojen Suomelle

Mikäli jatkamme nykymenolla ja kasvattamalla maaseudun ja kaupunkien välistä vastakkainasettelua, vaarana on, että koko Suomesta jää jäljelle vain Suomi-neidon helma. Muu Suomi tyhjenee ja rapistuu.


Keskusta haluaa, että suomalaiset voivat elää omanlaistaan elämää niin Helsingissä kuin Lapissa. Alueita ja ihmisiä ei saa jättää oman onnensa nojaan ja vaille tulevaisuuden näkymiä. Eriarvoisuus luo näköalattomuutta, osattomuutta ja toivottomuutta sekä romuttaa yhteiskunnallisen eheyden – niin kaupunkien sisällä kuin maan eri alueiden välillä.


Pääkaupunki Helsinki on ylpeyden aiheemme. Luomme edellytyksiä sen ja koko pääkaupunkiseutumme pärjäämiselle Euroopan ja maailman suurten metropolien sarjassa. Helsingin seutu menestyy, kun koko Suomi voi hyvin. Maakuntien keskukset menestyvät, kun ympäröivä alue seutukaupunkeineen voi hyvin.

3 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page