top of page

Aluevaalit, maakuntavaalit, sote-vaalit, hyvinvointialuevaalit?Virallisesti aluevaalit (23.1.2022). Keski-Pohjanmaalla vaaleissa on kysymys noin 300 miljoonan euron julkisten varojen käytöstä ja noin 4 000 ihmisen työpaikasta sekä maakunnan sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Päätösvaltaa hyvinvointialueella tulevat käyttämään kansan mandaatilla vaaleissa valitut valtuutetut.


Nykyinen kuntien omistama sote-kuntayhtymä Soite sekä pelastustoimi lakkaa olemasta ja tilalle syntyy uusi yhteinen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue vuoden 2023 alusta. Mielestäni Soite brändinä voidaan säilyttää jatkossakin. Ihmiset tunnistavat Soiten ja luottavat alan ammattilaisiin.


Aluevaaleissa on kysymys ihmisten yhdenvertaisuudesta. Keskustapuolueen pääviesti on, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti. Palvelupisteiden tarjoamat palvelut voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista. Terveydenhuollossa lähipalvelut ovat tärkeä keino purkaa ja ennaltaehkäistä hoitojonojen syntymistä. Jokainen ikäihminen saa omalla alueellaan inhimillisen ja laadukkaan hoivan, asuu hän sitten hoivakodissa tai kotona.


Mielestäni palvelujen järjestämisessä pienten kuntien päätösvalta tulee turvata, jotta voidaan välttää lähipalveluiden keskittäminen. Alueellinen tasa-arvo hyvinvointialueen ja kuntien sisällä turvataan esimerkiksi edellyttämällä 2/3 määräenemmistöä palveluverkkoa koskevissa päätöksissä. Asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa käytetään lautakuntia ja muita toimielimiä. Näin taataan laajempi kansanvalta ja ihmisten osallistuminen.


Aluevaltuutetut tulevat päättämään myös henkilöstön työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee alueellamme tällä hetkellä noin 3 900 soitelaista. Suurin osa heistä on naisia (87 %). Mielestäni hyvinvointialueella pitää noudattaa jatkossakin Soiten valitsemaa linjaa eli hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa sekä avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä. Näin edistetään työntekijöiden hyvinvointia ja hyvää työnantajaimagoa. Tavoitteena on, että hyvinvointialueemme on tulevaisuudessakin vetovoimainen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen työnantaja.


Tällä hetkellä naisten osuus keskipohjalaisista kuntavaltuutetuista on vain 32 %. Kannustan naisia ympäri maakuntaa asettumaan ehdolle aluevaaleihin. Mielestäni yksi yhteinen keskipohjalainen tavoite tulee olla, että aluevaltuutetuista puolet on naisia. Enemmän naisia päätöspöytiin!

Tuija Leivo-Rintakorpi

valtuuston 1. varapj. (kesk.)

Veteli


Aluevaaliehdokas | Keski-Pohjanmaa


Luottamustoimia, joissa olin mukana


  • hallituksen jäsen 2019 - 2021, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

  • hallituksen varajäsen 2017 - 2019,


  • ​kunnan edustajan varajäsen 2017- 2019, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite,


  • valtuuston varajäsen 2017 - 2021, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.


Juttu julkaistu 30.9.2021 sanomalehti Perhonjokilaaksossa https://www.perhonjokilaakso.fi/uutinen/626901


6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page